Rettigheder

Rettigheder

Alle kortinformationer i denne korttjeneste er omfattet af copyright, og hermed omfattet af loven om ophavsret.
 
Kortdata som er omfattet af frikøbsaftalen mellem kommunerne og staten (se nærmere under "Produkter") kan frit anvendes af alle under de betingelser som er beskrevet under "Frie data" på Geodatastyrelsens hjemmeside www.gst.dk .

For de temaer og baggrundskort der på denne korttjeneste er påført andre copyright indehavere end Grundkort Fyn A/S må de pågældende data ikke anvendes til kommercielt brug, men alene anvendes som almen borgerinformation.

 Friday, December 06, 2013, Frits

Grundkort Fyn A/S - Forskerparken 10 - 5230 Odense M - Tlf. (+45) 63157225