Produkter

Kortdata er nu frikøbt - gratis for alle!

I oktober 2012 blev der indgået en aftale mellem kommunerne og staten om frikøb af kort- og ejendomsdata, herunder FOT-kort, matrikelkort, ortofotos og højdemodel (DTM). Disse data kan nu gratis erhverves af alle, hvorfor Grundkort Fyn pt. ikke længere sælger og distribuerer kortdata.

 Det er planen at der oprettes en såkaldt "Datafordeler" hvor både borgere og professionelle brugere kan hente alle de frikøbte produkter. Indtil Datafordeleren står klar kan de fri data downloades hos Geodatastyrelsen - www.gst.dk Friday, December 06, 2013, Frits

Grundkort Fyn A/S - Forskerparken 10 - 5230 Odense M - Tlf. (+45) 63157225