Firmaprofil

Hvad er Grundkort Fyn A/S?

Grundkort Fyn blev etableret i slutningen af 80'erne som et interessentselskab af samtlige fynske kommuner, med det formål at etablere og vedligeholde et digitalt, teknisk grundkort dækkende hele Fyn. Som et led i den nye kommunalreform blev selskabet i december 2005 omdannet til et aktieselskab med de 10 fynske kommuner som eneejere. 

  

Grundkort Fyn A/S' bestyrelse:

  • Adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense kommune (formand)
  • Teknisk Chef, Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn kommune (næstformand)
  • Teknisk dirktør Thorbjørn Sørensen, Middelfart kommune
  • Teknisk direktør Henrik G. Boesen, Nordfyns kommune
  • Teknisk direktør  Thomas Barfoed, Assens kommune
  • Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling Torben Præstegaard Jørgensen, Svendborg kommune

Direktion: direktør Frits Frandsen 


Grundkort Fyn A/S' formål:

at koordinere de fynske kommuners etablering, vedligeholdelse, videreudvikling, opbevaring og administration af én samlet digital kortdatabase dækkende hele Fyn
at foretage størst mulig standardisering og samarbejde på geodataområdet, således at der på Fyn skabes en optimal samfundsmæssig nytte af alle kortinformationer
på landsplan at varetage de fynske kommuners interesser på kortområdet
at rådgive de fynske kommuner vedrørende generel anvendelse af kort i forbindelse med Geografiske Informations Systemer (GIS)
at tilbyde specifikke service- og konsulentydelser vedrørende anvendelse af kort og GIS
at bistå de fynske kommuner med markedsføring og salg af kortinformationer
at formidle kommunale kort- og temainformationer (f.eks. lokalplaner) via www.grundkortfyn.dk (denne hjemmeside).

Efter omdannelse til aktieselskab blev selskabets formål udvidet til også at sælge varer og tjenesteydelser baseret på kommunale opgaver og kommunal viden, specielt inden for det informationsteknologiske område.

I oktober 2012 blev der indgået en aftale mellem kommunerne og staten om frikøb af kort- og ejendomsdata - stort set omhandlende alle de kortdata Grundkort Fyn solgte og distribuerede. Derfor varetager Grundkort Fyn i dag primært en koordinerende rolle på kort- og geodataområdet for de 10 fynske kommuner - herunder publikation af denne korttjeneste dækkende hele Fyn.Wednesday, June 04, 2014, Frits

Grundkort Fyn A/S - Forskerparken 10 - 5230 Odense M - Tlf. (+45) 63157225